Sasaran 35% Tenaga Mahir Pada 2020 Boleh Dicapai

JOHOR BAHRU – Sasaran untuk meningkatkan tenaga kerja mahir negara daripada 28 peratus pada 2015 kepada 35 peratus dalam tempoh tiga tahun akan datang, tidak mustahil dicapai. Ini kerana berdasarkan peratusan tidak rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia...